Festival digitálneho umenia a kultúry, 19. 8.—7. 9. '20, Nomadická hybridná edícia Festival
digitálneho umenia
a kultúry
SENSORIUM
19. 8.—7. 9. 2020
Nomadická hybridná edícia

lístky

Sensorium

Koncert: Transversal Is a Loop

Saša Spačal

Späť na úvodnú stránku

Transversal Is a Loop je 50-minútová zvuková kompozícia a živé vystúpenie, v ktorom sa Saša spolu so svrčkami Acheta domesticus ponára do myšlienok o hudbe, zvukovej manipulácii a kompozícii. Proces vytvárania tejto nahrávky je založený na dlhoročnom výskume biologických systémov prostredníctvom umenia, vedeckej metodológie a fyzických manifestácií vo forme objektov a priestorových zásahov. Výsledok je neoddeliteľne spojený s kritickou reflexiou vzťahu medzi človekom a ekosystémami na planetárnej, mikroskopickej i energetickej úrovni.

Saša Spačal je umelkyňa, ktorej práca odráža presah výskumu živých systémov so súčasným a hudobným umením. Jej práca sa primárne zameriava na posthumanistické prostredie, v ktorom ľudské bytosti existujú a konajú ako jedny z mnohých elementov ekosystému a nie ako stred vesmíru.

Zažite Sašino predstavenie Transversal Is a Loop v rámci Sensorium Festival: Beyond The Sound na Námestí Sv. Jána Nepomuckého v sobotu 29. augusta od 18:00.

www.agapea.si

Späť na úvodnú stránku