Festival digitálneho umenia a kultúry, 19. 8.—7. 9. '20, Nomadická hybridná edícia Festival
digitálneho umenia
a kultúry
SENSORIUM
19. 8.—7. 9. 2020
Nomadická hybridná edícia

lístky

Sensorium

Údaje potrebné na vyplnenie formulára:

obchodné meno alebo názov: Imaginárium
adresa: Staničná 9, 911 05 Trenčín
právna forma: Občianske združenie
IČO: 50578952

Dôležité termíny:

Do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

Do 30. apríla 2020 rsp. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

ĎAKUJEME za podporu!

Späť na úvodnú stránku