Festival digitálneho umenia a kultúry, 19. 8.—7. 9. '20, Nomadická hybridná edícia Festival
digitálneho umenia
a kultúry
SENSORIUM
19. 8.—7. 9. 2020
Nomadická hybridná edícia

lístky

Sensorium

VÝZVA na umelca v rezidencií: NAO robot

Späť na úvodnú stránku

 • Deadline na zaslanie prihlášky: 18. 11. 2020

 • Vyhodnotenie žiadostí: 19. 11. 2020

 • E-mail na zasielanie prihlášok: hello@sensorium.is (do predmetu uveďte Umelecká rezidencia: NAO robot)

 • Dĺžka rezidencie: 7. 12. 2020 – 31. 1. 2021

 • Miesto rezidencie: Slovenské Centrum Dizajnu – Inolab, Kollárovo námestie 10, Bratislava

 • Miesto konania sprievodných podujatí: Goethe-Institut, Bratislava

 • Štipendium: 500 EUR / umelec/umelkyňa (v prípade potreby aj ubytovanie v Bratislave a cestovné náklady)

Rezidenčný program NAO robot je projektom spolupráce medzi Goetheho Inštitútom, festivalom digitálneho umenia Sensorium a Slovenským centrom dizajnu. Organizácie pozývajú dvoch intermediálnych umelcov/umelkyne, aby strávili dva mesiace vo výskumno-vývojovom oddelení Slovenského Centra Dizajnu – Inolab, kde budú meniť správanie robota NAO.

Cieľom rezidencie je, aby sa robot NAO naučil niečo nové, prípadne sa niečo odučil. Výstupom bude open-source kód a aspoň jedno dokumentačné, špekulatívne video. Rezidenčný projekt skúma spoločenské, kultúrne a politické dôsledky technologickej éry. Konkrétne sa zameriava na to, ako vplýva interakcia s humanoidnými robotmi a všeobecne s umelou inteligenciou na mládež. Mladí ľudia spolu s inými zraniteľnými skupinami v spoločnosti sú práve tými prvými, pre ktorých sú nové technológie určené, a s ktorými sú testované. Kritickou umeleckou reflexiou má projekt za cieľ spochybňovať súčasný dizajn a používanie tejto technológie. Okrem kritiky má zároveň ponúknuť hravé a pozitívne alternatívy navrhovania a využiteľnosti. Chceme stimulovať dialóg okolo otázok ako: Čo znamená vyrastať s robotmi? Ako sú perspektívy a očakávania mládeže zohľadnené v procese navrhovania technológií?

Rezidenti sa musia nachádzať na Slovensku (zvážime aj účastníkov zo zahraničia na individuálnej báze) a je nutné, aby mali programátorské schopnosti alebo sa prihlásia ako dvojica, z ktorej jeden vie programovať. Žiadateľky a žiadatelia by mali využiť pobyt v jeho plnom rozsahu (šesť týždňov).

Počas rezidencie budú svoju prácu konzultovať s tímom vedcov z oblasti psychológie, sociológie a lingvistiky. Kľúčové bude zapojiť do celého procesu skupinu mládeže, ktorá by mala hrať dôležitú úlohu vo vývoji umeleckého projektu. Tieto konzultácie budú realizované naživo alebo online podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Výstup projektu:

 • nové schopnosti robota NAO (vo forme kódu generovaného na základe interakcií v rámci projektu)
 • minimálne jedno video

Toolkit:

 • robot NAO
 • počítač
 • software a základné inštrukcie na jeho ovládanie
 • dataset výstupov z predchádzajúcich miest rezidencie
 • viac o robotovi NAO

Prihláška musí obsahovať:

 • životopis / portfólio
 • návrh umeleckého projektu v anglickom jazyku, ktorý umelec/umelkyňa plánuje rozvíjať počas rezidencie (max. 1 500 znakov). Musí popísať, akým spôsobom tento projekt naplní ciele rezidencie a ako plánuje umelec/umelkyňa zapojiť do programu mládež.
 • obrazová dokumentácia

Výzva vznikla v spolupráci s: Goethe-Institut, Slovenské centrum dizajnu

Späť na úvodnú stránku