Festival digitálneho umenia a kultúry, 19. 8.—7. 9. '20, Nomadická hybridná edícia Festival
digitálneho umenia
a kultúry
SENSORIUM
19. 8.—7. 9. 2020
Nomadická hybridná edícia

lístky

Sensorium

Online podujatie: Queer Hacking

Späť na úvodnú stránku

  • Dátum a čas: 9. 2. 2021, 18:00 – 20:00 SEČ

  • Odkaz na pripojenie na podujatie: https://us02web.zoom.us/j/86843966867?pwd=dTg3VU9qSlN6aWxRcFprUEVJRkNJQT09

Meeting ID: 868 4396 6867

Passcode: jLpd6j

  • Jazyk: anglický so slovenským tlmočením

Queer Hacking je online diskusiou a zavŕšením šesťtýždňovej umeleckej rezidencie NAO robot, ktorú organizujú Goethe Institut-Bratislava, Slovenské centrum dizajnu a festival Sensorium. Jej hostia budú diskutovať o technologicko-spoločenských výzvach, ktorým v posledných rokoch čelíme, a ktoré sú v súčasnosti ešte viac zvýraznené globálnou pandémiou.

🟠 Hostia:

DALIA OTHMAN je projektovou manažérkou Jeem.me, arabskej webstránky Goetheho inštitútu zameranej na rod, pohlavie a sexualitu. Pred pôsobením v Goetheho inštitúte bola Dalia Othman koordinátorkou rodových a technologických projektov v Tactical Tech, kde okrem iného uskutočnila výskum online podmieneného rodového násilia. Pôsobila tiež ako výskumná pracovníčka v Berkman Klein centre pre internet a spoločnosť na Harvarde, ako aj hosťujúca štipendistka v centre MIT pre občianske médiá. V súčasnosti sa zaujíma o témy, ktorých spoločným menovateľom sú technológie, feminizmus a starostlivosť. Svoj magisterský titul získala na Univerzite v New Yorku v programe Média, kultúra a komunikácia.

CORNELIA SOLLFRANK je umelkyňou, výskumníčkou a univerzitnou prednášajúcou pôsobiacou v Berlíne. Študovala výtvarné umenie na Akadémii výtvarných umení v Mníchove, na Umeleckej akadémií v Hamburgu a svoj PhD. titul získala na Univerzite v Dundee v Spojenom kráľovstve. Opakujúcimi sa elementmi v jej umeleckej tvorbe o digitálnych médiách a sieťovej kultúre sú nové formy (politickej) organizácie, autorstva a duševného vlastníctva, rod a techno-feminizmus. Cornelia si vďaka viacerým projektom ako priekopníčka internetového umenia vybudovala silnú reputáciu. Medzi jej najnovšie publikácie patria „The beautiful Warriors. Technofeminist Practice in the 21st Century“ (minorcompositions.org), „Aesthetics of the Commons“ (diaphanes.net) a „Fix My Code“ (with Winnie Soon) (eeclectic.de) – všetky voľne dostupné.

HVALE VALE je feministkou, aktivistkou a spisovateľkou. Jej záujmami sú internetové práva, sexualita, LGBTIQ a práva žien, ako aj transformačná sila technológií z feministického prierezového pohľadu a praxe. Vo výsledku teda skúma internet poetickým, politickým a praktickým spôsobom, a zasadzuje sa za #feministinternet. Sexualita, budovanie hnutí, rozprávanie príbehov, digitálna bezpečnosť, komunikácia a dizajn vzdialených interaktívnych a participatívnych priestorov, spolu s výmenou, učením, výchovou a budovaním sietí, sú ústrednými bodmi jej práce.

Rezidencie NAO robot sa zúčastnila dvojica vizuálno-konceptuálnych výtvarníkov RICHARD KUČERA GUZMÁN alias COM1 a EMMA ZÁHRADNÍKOVÁ alias USB-C. Richard sa v poslednom období venuje najmä projektom, v ktorých skúma vzťah medzi technológiami, umením a spoločnosťou. Emma momentálne študuje na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Digitálnych umení. Dvojica strávila šesť týždňov prácou vo výskumnom oddelení Slovenského centra dizajnu – Inolab, kde skúmali možnosti robota NAO6. V spolupráci s hosťujúcim umelcom Tomášom Danielisom a vedeckým tímom do tohto projektu zapojila žiakov vo veku 10 až 14 rokov. Výsledkom ich práce je zachytenie vzťahu človeka a robota, ktorý predstavuje digitálnu osobnosť s umelou inteligenciou.

Rezidencia NAO robot a sprievodné podujatia sú projektom spolupráce Goetheho Inštitútu Bratislava, festivalu digitálneho umenia a kultúry Sensorium a Inolabu (výskumno-vývojové oddelenie Slovenského centra dizajnu).

„Generácia A=Algoritmus“ je projekt Goetheho inštitútu financovaný z prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí pri príležitosti Nemeckého predsedníctva Rady EÚ.

Späť na úvodnú stránku