Festival digitálneho umenia a kultúry, 28—30. 8. 2020, Bratislava Festival
digitálneho umenia
a kultúry
SENSORIUM
28–30. 8. 2020
Bratislava

Sensorium

Ferdi Alici & Eylul Duranagac

Štúdio OUCHHH (TUR)

Späť na úvodnú stránku

Ferdi Alici - Zakladateľ a riaditeľ OUCHHH (TUR)

V každom svojom diele sa usiluje o nájdenie rovnováhy medzi umením, vedou a technológiou. Jeho tvorba je uvádzaná vo svetoznámych múzeách a publikáciách, pričom jeho spolupráce majú široký záber - v nedávnej minulosti kolaboroval s viacerými medzinárodnými značkami a inštitúciami vrátane CERNu, Google USA, MOMA NY, National Space Center UK, Nike, Wired a Vodafone.

Eylul Duranagac - Kreatívna riaditeľka OUCHHH (TUR)

Eyul Duranagac je oceňovaná dizajnérka a umelkyňa nových médií. Cieľom jej tvorby je rozšírenie vzťahu medzi vedou, astrofyzikou a geologickým prostredím pomocou využitia dizajnových princípov inšpirovaných a navrhnutých prírodou, a ich implementáciou do nových mediálnych umení. Inšpiráciu nachádza vo výskume v oblasti výpočtového dizajnu, náuky o materiáloch, fyziky a geológie, a následne svoje poznatky uplatňuje pri tvorbe dizajnu presahujúceho hranice umeleckých disciplín, nových médií a plátien - v mikro aj makro roszahu. Jej tvorba zahŕňa parametrický dizajn, pohyblivý dizajn, architektúru, ako aj návrh nových technológií pre verejné umelecké inštalácie.

Práca Eylul je vystavovaná v múzeách, na medzinárodných festivaloch a je súčasťou mnohých publikácií, ako napríklad Society For Arts And Technology [SAT], CERN Particle Physics Laboratory, MOMA NY, TEDxCERN, National Space Center UK, CNN International, Google USA, WIRED Magazine, Fubiz, Vimeo (Staf Pick), Ars Prix Electronica, or Miami Science Museum.

OUCHHH - Novomediálne štúdio

je oceňované nezávislé kreatívne novomediálne štúdio s interdisciplinárnou expertízou v oblasti umenie - veda - technológia. Zároveň je Ouchhh kreatívnym “hubom” so zameraním na interaktívne novomediálne platformy, umelú inteligenciu, na dátach založené sochy a maľby, kinetické diela a pohlcujúce zážitky pre verejnosť. Ouchhh objavuje hranice umenia skúmaním vzťahov medzi architektúrou, umením, vedou, technológiou, umením nových médií a umelou inteligenciou.

www.ouchhh.tv

@ouchh

Späť na úvodnú stránku