Festival digitálneho umenia a kultúry, 19. 8.—7. 9. '20, Nomadická hybridná edícia Festival
digitálneho umenia
a kultúry
SENSORIUM
19. 8.—7. 9. 2020
Nomadická hybridná edícia

lístky

Sensorium

Lucia Gregorová Stach

Kurátorka v SNG (SK)

Späť na úvodnú stránku

Lucia Gregorová Stach pracuje od roku 2010 v Slovenskej národnej galérii ako kurátorka Zbierky modernej a súčasnej grafiky a kresby a kurátorka výstav, od roku 2013 ako vedúca kurátorka Zbierok moderného a súčasného umenia. Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií a zborníkov, pravidelne publikuje v odborných časopisoch, a zúčastňuje sa na odborných podujatiach, sympóziách a konferenciách doma aj v zahraničí.

Lucia Gregorová Stach vystúpi 28. augusta v Berlinke, SNG v rámci Sensorium Festival 2020 X SNG.

Lucia Gregorová Stach

Späť na úvodnú stránku