Sissel Marie Tonn

Multimedia artist (NL)

Sissel sa zameriava na senzorické a vnímajúce štruktúry pozornosti a vnímania v prostrediach, ktoré prechádzajú zmenami. Umiestňuje sama seba vo verejnej diskusií tým, že hľadá poznatky v rôznych oblastiach a disciplínach a približuje sa k týmto otázkam tým, že nám približuje čiastkové zážitky. Sissel často uvažuje o dielach ako o "nástrojoch", ktoré spochybňujú predkonfigurované spôsoby venovania pozornosti a objasňuje recipročný vzťah medzi telom a okolitým prostredím. Chce spochybniť prirodzenú plasticitu nášho organizmu, spochybňovať, ako artefakty, formy vedomostí a priestor, ktorý tvoríme okolo nás a ktoré formujú naše vnímanie prostredia.

sisselmarietonn.com/