lizwiz

Lizwiz pôvodom z Tbilisi pracuje so zvukovou a vizuálnou interpretáciou. Jej prax je zameraná najmä na hudbu, DJing, textilné a zmiešané mediálne experimenty, ako aj spolutvorbu s kolektívom Glory Affairs.
Jej široko zamerané sety sa odvíjajú od intuitívnych naratívov, cez ktoré vytvára jemnú aj extrémne tanečnú spleť zvukovo-cestovateľských zážitkov.