Sensorium je komunita ľudí pôsobiacich v digitálnom umení a kultúre stimulujúca premýšľajúcu a predvídavú spoločnosť.

Naše hodnoty zakladajú na kreativite, spolupráci, zvedavosti, transparentnosti, povedomí, udržateľnosti a ľudskom dizajne. 

Umenie nám umožňuje vidieť za to, čo je zrejmé, známe a možné. Naším poslaním je vytvoriť bezpečné prostredie, ktoré poháňa predstavivosť a inovátori. Vytvárame príležitosti na konkrétne rozhovory, vzdelávanie a tvorbu pre divokú spleť umelcov, kreatívcov, vedcov a akademickej komunity, technológov a firiem. Rozširujeme výsledky týchto interdisciplinárnych kolízií medzi širokú verejnosť v podobe nových komunít, prototypov, výstav, predstavení a multimédií. 

Každý rok oslavujeme digitálne umenie a kultúru počas dvoch festivalov v Bratislave / online / multiplace. Festival Sensorium rozvíja vízie o budúcnosti cez konferenciu a výstavy. Festival Beyond The Sound nabáda rôznorodé publiká k skúmaniu nových audiovizuálnych výrazov zakorenených v rôznych lokalitách. Rozvíjame medzinárodnú spoluprácu medzi umelcami a koprodukujeme umelecké diela a publikácie. Ako vždy zvedavá komunita organizujeme špekulatívne workshopy a laboratóriá, ktoré nám umožňujú zdieľať skúsenosti a objavovať nové reality.

Predošlé ročníky

Sensorium 2023
Sensorium 2022
Sensorium 2021
Sensorium 2020
Sensorium 2019
Sensorium 2018
Sensorium 2017