Stockpiling Food for Thought: Imagining New Sensibilities During Quarantine.

Autori publikácie: Lucia Dubačová, Juraj Hoppan a Célia Bugniot
Editor publikácie: Alexander Scholz (HOLO)
Produkcia publikácie: Carmen Salas Pino
Grafická úprava: Terézia Denková

Kúp si jednu z limitovaných 60 ručne viazaných kusov na tomto odkaze.

Cena: 15 EUR

Ako ovplyvnili lockdowny naše vnímanie času a priestoru? Čo spôsobil ľudskému prepojeniu prechod na online kanály? Môžu radikálne nové predstavy napomôcť zvládnutiu tejto a budúcich kríz?

Táto publikácia prináša proces troch autorov v karanténe, ktorí uvažujú o pandémii Covid-19 a nachádzajú nádej v umení a kultúre. Lucia Dubačová, Celia Bugniot a Juraj Hoppan z festivalu Sensorium vykresľujú prepojenie medzi globálnou krízou zdravia a neoliberálnou politikou, korporátnym dohľadom a domorodými znalosťami v stimulujúcej kombinácii osobného pozorovania a kritického výskumu.

Knihu editoval Alexander Scholz z magazínu HOLO a komunikuje hlasy interdisciplinárnych osobností, ako sú Anna Dumitriu, Irini Mirena Papadimitriou, Michaela Musilová, Hyphen Labs, Saša Spačal, Laura Boles Faw, Summer Lee a Iris Long, Stockpiling Food For Thought skúma spôsoby, ktorými kríza podnietila novú citlivosť – k riadeniu, planéte a k sebe navzájom.

O TÍME:

Lucia Dubačová je medzinárodná kultúrna manažérka a kurátorka zameraná na digitálne umenie a kultúru. V roku 2016 založila festival Sensorium, ktorý v Bratislave združuje medzinárodnú komunitu v oblastiach digitálnej tvorivosti. Vyštudovala magisterské štúdium na Goldsmiths University v Londýne a v súčasnosti vedie kandidatúru mesta Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry 2026. V  minulosti pôsobila v Slovenskom centre dizajnu v rámci výskumno-vývojového oddelenia Inolab. Dlhodobo usiluje o zmysluplné inovácie inšpirované kvalitným umením, dizajnom, vedou a digitálnou kultúrou.

Célia Bugniot je v Paríži žijúca interdisciplinárna kurátorka a projektová manažérka. Spolupracuje s hybridnými tímami na projektoch spájajúcich umenie, dizajn a technológiu, kde ju zaujímajú nové formy kreativity. Podielala sa na projektoch aplikácií parametrického dizajnu pre architektúru, 3D tlače pre stavebníctvo, robotiky pre sochy a AI pre umenie. Zaujímajú ju témy konfrontujúce veci staré a nové, senzorické a digitálne, individuálne a globálne.

Od roku 2018 spolupracuje na festivale Sensorium. Vrámci neho prispieva k vytvoreniu celoeurópskej aliancie, vďaka ktorej sa digitálne umenie a kultúra stali stredobodom sociálnych inovácií a posilňujú postavenie komunít.

Juraj Hoppan je kurátor a kultúrny producent so sídlom v Bratislave. So zameraním na performance na festivale Sensorium programuje prieniky mediálneho umenia, ľudskej a neľudskej hudby a nový zvukový futurizmus vždy na špecifických lokáciách. Kurátoruje prehliadky pražského umeleckého priestoru Petrohradská Kolektiv a program na bratislavskom festivale NEXT (festival o rozmanitosti svetových klubových zvukov).

Od roku 2017 organizuje sériu podujatí s názvom Plnka, ktorá spája nové zvuky z experimentálneho, klubového a zvukovo-umeleckého spektra – s výraznou pomocou ako Lorenzo Senni, Lea Bertucci, Lonnie Holley, Flora Yin-Wong, Holly Herndon, Meuko Meuko, MESH, Oli XL, Laurel Halo, Slikback, Ami Yamasaki, Kassem Mosse, Horse Lords, Low Jack, Tomoko Sauvage a mnoho ďalších. Je jedným zo zakladateľov značky Proto Sites.

Alexander Scholz je berlínsky spisovateľ, umelecký riaditeľ, kultúrny pracovník a publicista. Ako zakladateľ a kreatívny riaditeľ spoločnosti HOLO, redakčnej a kurátorskej platformy skúmajúcej novú tvorivú prax, pomáha produkovať a rozširovať vedomosti o disciplinárnych medzerách, umeleckom výskume a kultúrnych transformáciách v digitálnom veku. Za posledných pár rokov kurátorsky viedol výstavy, konferencie a vzdelávacie programy pre organizácie a festivaly vrátane A.C.C. (Gwangju, KR), Mapping (Ženeva, CH), MUTEK (Montréal, CA) a NODE Forum for Digital Arts (Frankfurt, DE).

Terézia Denková je grafická a knižná dizajnérka so sídlom v Bratislave. Študovala vizuálnu komunikáciu v štúdiu Typolab na Vysokej škole výtvarných umení, kde získala magisterský titul. V roku 2019 iniciovala projekt Typogaráž – alternatívnu galériu pre grafický dizajn, typografiu a typový dizajn, kde spolu s tímom pravidelne organizuje prednášky, workshopy a výstavy. Často spolupracuje s ateliérmi a nezávislými pracovníkmi medzi Viedňou a Bratislavou a pracuje na rôznych projektoch od vizuálnych identít cez výstavný dizajn až po malé experimentálne tlačené projekty, ktoré sama iniciovala.

Carmen Salas (http://carmensp.com/) je kurátorka a kultúrna producentka, žijúca v južnom Španielsku. Carmen je zakladajúcou umeleckou riaditeľkou organizácie Connecting the Dots, medzinárodného fóra pre kreativitu, umenie a digitálnu kultúru, ktoré sa koná v Mexico City od roku 2018. Od roku 2017 do roku 2019 bola kurátorkou fóra Paradigm Shift pre Mapping Festival v Ženeve. V roku 2009 spoluzaložila v Londýne Alpha-ville, medzinárodný festival zameraný na skúmanie prieniku umenia, technológií, spoločnosti a digitálnej kultúry prostredníctvom série konferencií, výstav a audiovizuálnych podujatí. Festival sa stal kurátorskou agentúrou a kreatívnym štúdiom v roku 2011 a vyvíjal aktivity v národnom a medzinárodnom meradle do roku 2017. Jej najnovšie projekty a úvahy skúmajú transformačný potenciál umenia a kultúry.