V4 Videodrones

#HRANICE, #ĽUDIA, #TECHNOLÓGIA, #AERIAL #VIDEOGRAFIA

REGISTRÁCIE UKONČENÉ

Dátum: 7. jún – 11. jún 2021, 4 dni, full-time
Miesto: Modra, Slovensko

Workshop je realizovaný vďaka podpore Visegrad Fund: www.visegradfund.org. Účastníci si hradia cestovné.

[visegrad logo]

Inšpiráciou pre program je seriál Johnnyho Harrisa „Vox Borders“. Cieľom je praktická práca s drónmi a video nahrávkami vytvorenými za pomoci drónov. Program prepája koncept hraníc, hostórie, politiky a ľudskými zážitkami.

Ako nám môžu dróny a videografia povedať viac o našej histórií a nás samých?

Inšpiráciu pre program je seriál Johnnyho Harrisa „Vox Borders„. Cieľom je praktická práca s drónmi a video nahrávkami vytvorenými za pomoci drónov. Program prepája koncept hraníc, hostórie, politiky a ľudskými zážitkami. Program sa uskutoční na Slovensku s exkurziami k slovensklo-maďarským a slovensko-českým hraniciam.

Používanie drónov na filmové účely je relatívne novou oblasťou, ktorá sa často používa na komerčné a zábavné účely. Dróny zachytávajú svet z vtáčej perspektívy. Bude to inšpiráciou našich umeleckých zásahov a naratívov počas intenzívneho týždenného programu. V4 Videodrones je mix učenia sa navigácií, filmovania a rozprávania príbehov prostredníctvom lietajúcich objektov. Zároveň je dôležité prepojenie s ostatnými účastníkmi a lektormi prostredníctvom kritických diskusií a kolektívnej tímovej práce. Exkurzie a prednášky budú vedené umelcami a odborníkmi, zatiaľ čo účastníci budú realizovať kreatívny výskum postupov používania drónov a nových technológií. Program je spoluorganizovaný s kultúrnymi organizáciami v regióne V4. Výber partnerských organizácií v oblasti neformálneho vzdelávania, literatúry, performance a dizajnu spája potrebné vedomosti, zručnosti a citlivosť pre tento program.

V rámci programu sa účastníci workshopu zúčastnia diskusie na festivale Sensorium 2021. Okrem toho bude počas festivalu predstavená mikro-výstava diel vytvorených vrámci programu.

Koho hľadáme?

Toto je otvorená výzva pre umelcov v krajinách V4 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko), pre účasť na štvordňovom workshope na Slovensku, vedenom odborníkmi a umelcami zaoberajúcimi sa témou používania drónov v hraníc. Program je určený pre umelcov, fotografov, kreatívcov a technológov, filmových tvorcov a pre všetkých, ktorí majú záujem naučiť sa pracovať a zachytávať videozáznamy z drónov na umelecké a komerčné účely. Témy budú približované od základov. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti. Budeš súčasťou interdisciplinárneho medzinárodého tímu, v ktorom budete spoločne rozvíjať špekulatívne scenáre používania dronov.

Vyzývame špeciálne ženy, POC, LGBTQ + k prihláseniu!

Čo sa naučíš na workshope:

 • Ako sa ovládať a lietať s drónmi
 • Ako robiť videozáznamy pomocou drónu
 • Porozumenie rôznym pohybom fotoaparátu
 • Tímovej práci a spolupráci medzi pilotom a kameramanom
 • Dôležité informácie o práci s drónmi vrátane toho, čo sa môže pokaziť
 • Praktické skúsenosti s drónmi DJI a ich bezpečnostnými prvkami
 • Pochopenie rôznych druhov drónov, ktoré sú k dispozícii
 • Lokalizačný prieskum a skauting pre natáčanie
 • Príprava a storyboarding
 • O hraniciach a histórií strednej a východnej Európy, najmä Slovenska, krajiny zdieľajúcej hranice s Českou republikou, Poľskom, Rakúskom, Maďarskom a Ukrajinou ako kontext nášho týždenného dobrodružstva
 • Zmysluplné diskusie s ostatnými, ktoré prepájajú koncepty hraníc, histórie, politiky a ľudské skúsenosti
 • Účasť na skupinovej mikroexpozícii, ktorá predstaví vaše diela ako konečný výstup programu
 • Úžasná sieť a komunita rovnako zmýšľajúcich tvorivých ľudí a potenciálnych budúcich spolupracovníkov