Alexandra Cihanská Machová

Alexandra Cihanská Machová je skladateľka a zvuková umelkyňa zo Sabinova.

Jej hlavným vyjadrovacím prostriedkom je zvuk v najrôznejších formách od akustických nástrojov, terénnych nahrávok, po live coding a iné. V minulosti pracovala s multimediálnymi koncertmi, momentálne sa intenzívnejšie venuje zvukom v priestore, zvukovej inštalácii a zvuku vo virtuálnom prostredí. Tematicky sa zaoberá postdigitálnym sentimentom, emóciou v technológii, zvukovou ekológiou a rekontextualizáciou vzťahu človeka, prírody a technológie. Robí tiež hudbu pre film, divadlo a rozhlas. Momentálne pôsobí v Prahe, kde v roku 2019 dokončila magisterský program v Centre audiovizuálních studií na FAMU. Predtým študovala multimediálnu kompozíciu na JAMU a hudobnú vedu na MUNI v Brne.