Emily A. Sprague / Alexandra Cihanská Machová: Little Nap Music

Formát: Skladba pre driemanie
Miesto: www.sensorium.is
Dátum a čas: 25. 6. – 11. 7. 2021
Vstupné: zdarma / dobrovoľné vstupné

“Odpočinok by nemal byť niečo, čo si musíte zaslúžiť. Ak si chcem na chvíľu zdriemnuť, je to moje právo.”
– Tricia Hersey, aktivistka a zakladateľka Nap Ministry

Little Nap Music je mini séria koncertov – kompozícií, ktoré vznikli na objednávku Sensorium: Beyond the Sound. Americká experimentátorka Emily A. Sprague, ktorá sa špecializuje na meditatívne zvukové plochy a slovenská, v Prahe žijúca sound-artistka Alexandra Cihanská Machová vytvorili “jemnú zvukovú perinu,” ktorá poslúži ako soundtrack k vášmu poobedňajšiemu driemaniu. 

Koncept Little Nap Music je inšpirovaný americkým aktivistickým hnutím Nap Ministry, ktoré je úzko späté s myšlienkami Black Lives Matter. Kto má a kto nemá možnosť v dnešnej spoločnosti oddychovať? Ako vyzerajú dejiny odpočinku? Mnohé štúdie nielen v USA ukazujú jasnú koreláciu medzi sociálnou a rasovou nerovnosťou a mierou spánkovej deprivácie znevýhodnených a marginalizovaných skupín v spoločnosti. 
Spánok by nemal byť privilégiom alebo odmenou za dobre vykonanú prácu. Spánok a odpočinok je základným ľudským právom. Nap Ministry využívajú spánok ako spôsob protestu proti systému, ktorý nás núti byť neustále produktívnymi a ktorý vníma odpočinok ako niečo, čo si najprv treba zaslúžiť. V spoločnosti fetišizujúcej pracovnú vyťaženosť ako známku úspechu je opačný postup často nálepkovaný slovom “lenivosť‘. Veda pritom dokazuje, že krátky “power-nap” (okolo 20-25 minút) môže mať blahodárne účinky na nervový systém, pamäť, kreativitu a zdravie. Little Nap Music bude dostupná na webe Sensoria od 25. júna do 11. júla 2021.

Viac o Nap Ministry nájdete tu.