Dorota Brázdovičová: Stories of the Inflamed Head

Formát: online koncert / A/V performance
Miesto: Typogaráž
Dátum a čas: 26.6. – 20:30
Vstupné: zdarma / dobrovoľné vstupné

Dorota Brázdovičová sa v koncertnej performance a videoinštalácii Stories of the Inflamed Head zameriava na vplyv informačného pretlaku post-digitálnej súčasnosti na psychické a fyzické zdravie. Fenoménom “inflamed head” označuje stav rozptýlenej mysle, vnútornej roztrieštenosti, neschopnosti sústrediť sa, preskakovania z jednej činnosti na ďalšiu. Prokrastinácia, neustála online aktivita, nezmyselná mentálna práca. Zahltenie informačným obsahom prirovnáva k presýteniu jedlom (“Oh my gut!”). Proces trávenia tu funguje ako analógia k spracovaniu informácií, určujúca je kvalita a čas potrebný na spracovanie. Sympaticky jednoduché pesničky – niečo ako “zvukové denníkové skeče”, v určitých momentoch stojace len na vokálnom prejave spolu s dômysleným využitím Instagram “greenscreen” filtrov stierajú hranice medzi digitálnym a fyzickým priestorom.