Bodies of Water: Work in progress showcase of the Inspiration Forum Lab 2023/24

Pripravte sa na ponor do nových umeleckých projektov skúmajúcich otázku, ako nás môže voda viesť pri hľadaní riešení naliehavých environmentálnych problémov prostredníctvom svojej schopnosti prepojiť ľudský rozmer existencie s inými formami života. 

Príďte sa pozrieť na prezentáciu 3 umeleckých projektov do v Goetheho inštitútu Bratislava, ktorá sa uskutoční v sobotu 8. 6. o 17:30 – 18:30. Vstup je voľný.  

IF Lab 2023/24 je interdisciplinárny program, ktorý spája deväť umelcov a/alebo výskumníkov so zázemím od environmentálnej geografie a výskumu oceánov až po strojové učenie.

Showcase Bodies of Water organizuje v rámci projektu IF LAB Inspirační forum v spolupráci s Kersnikova Institute, Display, Sensorium. Projekt IF LAB je spolufinancovaný Európskou úniou.

The Guild of Hydrosemiosis / Michał Dawid, Mirjami Lantto, Isabel Val

The Guild of Hydrosemiosis využíva pohyby a spomienky vody medzi telesnými, planetárnymi a špekulatívnymi krajinami. Dielo založené na prastarej praxi hydromancie prináša (dis)lokované zvukové rituály. Cieľom je naladenie sa na tekuté stopy rôznych svetov a tiel v rozmedzí geologického pojmu deep time (hlboký čas).

Michał Dawid, kurátor a umelecký výskumník (PL)
Mirjami Lantto, kultúrna a environmentálna geografka (FI)
Isabel Val Sánchez, umelec (SP)

Disturbance & Artificial Creatures / Anthea Oestreicher, Vít Růžička, Weronika Zalewska

Multidisciplinárny projekt slúži ako svedok aj účastník, spája minulosť, prítomnosť a špekulatívnu budúcnosť do tapisérie skúmania a predstavivosti. V jeho jadre leží mikroskopický svet fytoplanktónu, drobných, ale mocných architektov oceánskych ekosystémov. Kombinovaním súčasných ekológií s archívnymi materiálmi a A.I. modelmi prináša toto kolektívne dielo v čase rapídnych ekologických zmien náhľad na možné budúce ekosystémy.

Anthea Oestreicher, dizajnérka a umelecká výskumníčka (DE)
Vít Růžička, AI & výskumník strojového učenia a umelec (CZ)
Weronika Zalewska, transmediálna umelkyňa a výskumníčka (PL)

Amphibious Tremology /  Mae Lubetkin, Kosmas Dinh, Michal Mitro

Projekt Amphibious Tremology redefinuje akt počúvania a z jeho zvukovej podstaty ho presúva do oblasti vibrácií. Poskytuje tak kontakt s chvejúcou sa hmotou obojživelných svetov. Záznamy z kontaktného akcelerometra a haptické zážitky z močaristej rumunskej delty Dunaja, sledujú život vodných tokov a viac-než-ľudskú komunikáciu naprieč nimi. Vďaka tumto sonickému prekladu a amplifikácii vibrácií detly sa môžete naladiť na jej fragmentovanú pamäť a ambientnú silu. Dielo vo svojej finálnej fáze plánuje pracovať s objektami zrkadliacimi matériu delty, zatialčo zvukové kompozície vytvoria priestorové prepojenia s terénnym nahrávkami z tejto lokality.

Kosmas Dinh, umelec (DE)
Mae Lubetkin, oceánsky výskumník a umelkyňa (FR/USA)
Michal Mitro, výtvarník a výskumník (SK/CZ)